Četvrtak, 27 siječnjaStranica o Hrvatski
Shadow

Od 1. srpnja za pošiljke putem interneta iz trećih država plaćat će se PDV

Velike promjene čekaju sve one koji putem interneta kupuju robu iz trećih zemalja, primjerice Kine, SAD-a ili Velike Britanije. Za sve pošiljke u vrijednosti do 160 kuna građani će od 1. srpnja plaćati PDV po stopi od 25%. 

Iz Porezne uprave objašnjavaju da je riječ o usklađivanju s europskim direktivama, a naručitelji će moći odabrati hoće li im PDV biti uračunat u cijenu ili će ga prilikom preuzimanja platiti pošti ili kurirskoj službi.

Porezna uprava je danas na svojoj internetskoj stranici objavila pojašnjenja posebnih postupaka oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu, a sukladno izmjenama Zakona o PDV-u odnosno odredbi toga zakona koje na snagu stupaju 1. srpnja 2021. godine. Naime, države članice EU-a imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i direktive Vijeća (EU) 2019/1995, koje se primjenjuju od 1. srpnja ove godine.

Poreznici pritom u objavi detaljnije objašnjavaju nekoliko posebnih postupaka oporezivanja koje su propisane Zakonom o PDV-u – posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije; posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU-a, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU-a, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje; posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja; te posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

U posljednje vrijeme najviše je zanimanja javnosti izazvao upravo posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja odnosno posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz. Riječ je pritom o prodaji na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja koja se odnose na krajnje, pojedinačne kupce, a

Nastavite čitati – Izvor članka

Slični postovi: