Ponedjeljak, 24 siječnjaStranica o Hrvatski
Shadow

Uskoro potpuna zabrana laganih plastičnih vrećica u Hrvatskoj

Kako motivirati građane da se uključe u odvajanje otpada u svojim kućanstvima? Dobar motivator su računi, smatra doktorica znanosti Sanja Radović, načelnica sektora za održivo gospodarenje komunalnim otpadom pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

– Ako znam da će moj račun ovisiti o tome koliko otpada odvojim, onda ću biti jako motivirana. Ako to nije tako, bojim se da će većina građana reći: ‘Neka netko drugi to za mene radi’, kazala je Radović u razgovoru za emisiju “Dobro jutro, Hrvatska”.

Razdvajanje korisnih sirovina iz kućnog otpada izuzetno je važno za okoliš. Do 2017. godine ova problematika u Hrvatskoj nije bila do kraja regulirana, stoga je donesena uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koja se odnosi na svako hrvatsko kućanstvo. Hrvatska, kaže Radović, mora ispuniti cilj smanjenja odlaganja otpada na odlagalištu, uredba je upravo zato i donijela promjenu u načinu naplate – koliko miješanog komunalnog otpada se baci, toliko će se i platiti.

– Sve ono što se godinama bacalo na odlagalište moramo zaboraviti – moramo povećati odvajanje i recikliranje otpada te smanjiti odlaganje otpada, napominje.

Građani, nastavlja, moraju znati što se zbiva s njihovim otpadom i zašto se od njih očekuje da ga odvajaju.

– Ovisi o vrsti otpada – u Hrvatskoj imamo tvrtke koje obrađuju i recikliraju papir, karton, staklo i plastiku. Kod plastike je to malo složenije, jer ovisi o vrsti plastike. Svaka vrsta otpada ima svog obrađivača i komunalne tvrtke moraju njima predati otpad odvojen po vrstama, kaže.

Svaka lokalna samouprava ima svoj način odvajanja otpada – to mogu biti kante ili veći spremnici.

– Kako će koja općina i grad to organizirati je njihova stvar. Ono što mora biti odvojeno je papir u jednoj kanti, biootpad u drugoj, miješani otpad u posebnoj, a ostala ambalaža može biti u jednoj, objašnjava Radović i dodaje kako svaka općina i grad moraju

Nastavite čitati – Izvor članka

Slični postovi: