Četvrtak, 19 svibnjaStranica o Hrvatski
Shadow

Znate što je web hosting?

Do prije nekoliko godina veoma apstraktni pojam web hosting bilo je veoma teško objasniti, no danas ovaj pojam više nije toliko stran, a i onima kojima je stran dosta je lako objašnjiv zbog pojačane informatičke pismenosti većeg broja ljudi u svijetu. Prije svega, već u početku ovog podužeg teksta gdje ćemo nastojati što bolje objasniti pojam web hosting, želio bih reći da su domena i web hosting potpuno različite stvari.

Domena je veza koja zamjenjuje IP adresu, tj. vezu preko koje dolazite do web stranice, a web hosting je mjesto na kojem se vaša web stranica nalazi i gdje se nalaze sve informacije s nje.

Što je domena i kakve veze ima s web hostingom?

Kao što smo već u uvodu napisali, domena je samo veza (link) koja zamjenjuje IP adresu, adresu preko koje se pristupa podatcima s web hostinga, tj. web stranici. Budući da se IP adresa sastoji samo od skupa brojeva, dosta je teško pamtljiva i teško bi bilo upisivati je svakoga puta da bismo pristupili nekoj web stranici. Upravo stoga je izmišljena domena, tekstualna riječ s ekstenzijom preko koje se pristupa web stranicama. Bez domene web stranica ne bi postojala, jer je ona veza koja spaja korisnika sa serverom i u konačnici našom web stranicom.
Nestručno pojmove domene i web hostinga mogli bismo objasniti na sljedeći način. Zamislimo da je domena adresa na kojoj se nalazi neka kuća, a kuća je web hosting.

YouTube video

Kako funkcionira web hosting?

Web hosting je ništa drugo nego računalo koje pohranjuje sve podatke koji se nalaze na našoj web stranici i ono pruža korisniku web stranicu kakvom je vidi

Slični postovi: