Nedjelja, 28 svibnjaStranica o Hrvatski
Shadow

LED tehnologija osvaja tržište s LED H7 sijalicom

Kada je prije nekoliko desetaka godina LED tehnologija razvijena, to jest kada je poluvodička dioda prvog puta stvorena, nitko nije mislio da će danas LED tehnologija biti toliko zastupljena. Ukratko, poluvodička dioda ili kraće LED dioda je elektronička komponenta koja struju propušta u samo jednom smjeru i za razliku od žarulje sa žarnom niti koja električnu energiju pretvara u toplinu, pa se naknadno žarenjem stvara svijetlo, LED dioda električnu energiju pretvara u svjetlost.

Osim rasvjete prostora ili kao indikatori rada strojeva, danas su LED sijalice za auto postale toliko popularne, da se kod novih automobila s LED tehnologijom rade i animacije pokazivača smjerova i slično. LED H7 sijalica je jedna od najpoznatijih, te ujedno i najprodavanijih žaruljica, a zbog čega je tako popularna i što je to izdvaja od drugih pročitajte u nastavku teksta.

Što je LED dioda i na koji način funkcionira?

LED dioda (eng. Light Emitting Diode) ili svjetleća dioda je poluvodički elektronički element koji struju propušta u jednome smjeru, a njegova zadaća je da tu istu struju pretvara u svjetlosnu energiju (iliti optički signal). Najčešće su LED diode izrađene od fosfora, arsena i galija, a ovisno o tome koliki je omjer arsena i fosfora, određuje se i širina zabranjenog pojasa. Kao uzrok tome širi se frekvencija zračenja, te upravo zbog toga što LED diode električnu energiju pretvaraju u svjetlost, pružaju znatno bolje osvjetljenje od žarulja sa žarnom niti ili halogenih sijalica koje energiju pretvaraju u toplinu koja emitira svjetlost, te na taj način se veći postotak energije troši na toplinu, a ne na osvjetljenje.

YouTube video

Upravo to je jedan od glavnih razloga (manja potrošnja struje) zbog čega je LED tehnologija postala sve zastupljenija.

Slični postovi: